Algemene informatie

Huisregels

1. U behoort zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen.

2. Bij de eerste afspraak dient u een identificatiebewijs mee te nemen.

3. Het wordt op prijs gesteld als u bij iedere afspraak een eigen handdoek bij u heeft.

4. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, moet u dat tenminste 24 uur van tevoren laten weten aan de praktijk.

5. Voor niet-tijdig afgemelde afspraken wordt € 22,50 in rekening gebracht, tenzij u op de dag van behandeling of binnen een termijn van 48 uur daarna aan de praktijk hebt laten weten dat u ziek was of dat er bijzondere omstandigheden waren.

6. Wanneer door omstandigheden een afspraak door de therapeut/praktijk afgezegd dan wel verzet moet worden, zal u daar zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. U kunt, als patiënt geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding.

7. U bent er zelf verantwoordelijk voor om bij uw zorgverzekering na te gaan of en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt op jaarbasis. Indien u niet (voldoende) (aanvullend) verzekerd bent, zal u de behandelingen zelf moeten betalen.

8. Indien u (opzettelijk) schade toebrengt aan (artikelen binnen) de praktijkruimte, bent u daarvoor aansprakelijk.

9. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen.

 

KNGF klachtenregeling

Als therapeut probeer ik er alles aan te doen om u een prettige en adequate behandeling te bieden. Mocht u evenwel om wat voor reden dan ook ontevreden zijn, dan is het goed voor u te weten dat de praktijk deelneemt aan de klachten-regeling van het KNGF (de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten).


Het KNGF adviseert u bij ontevredenheid allereerst te proberen in gesprek te gaan met mij als therapeut. Mocht u dit lastig vinden, dan kunt u aangeven dat u een gesprek wilt met een familielid of kennis erbij. Wilt u adviezen hebben voor een gesprek, dan kunt u informatie inwinnen bij een patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. U kunt bij deze organisatie ook eventueel melden dat u een probleem ervaart, zonder meteen daaraan een klacht te koppelen.


Heeft u echter een serieuze klacht waarbij een gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u bij ofwel de Klachtencommissie of het Regionaal Tuchtcollege een officiële klacht indienen. Een onafhankelijke commissie zal deze dan behandelen. Voor meer informatie klik hier.